Stage Bujinkan avec Bruno Vicaire

Chargement de la carte…

Date / Heure
Date(s) - 21/04/2018 - 22/04/2018
10 h 00 min - 18 h 00 min

Emplacement
Château de Franc-Warêt

Catégories


Takagi Yoshin Ryu, Biken Jutsu avec Bruno Vivaire, Dai Shian.

Inscriptions sur www.bujinkan-namur.be